TỦ LẠNH CŨ

Tủ lạnh TOSHIBA 120 Lít không đóng tuyết

Tủ lạnh TOSHIBA 120 Lít không đóng tuyết

 
Tủ lạnh Sanyo 130 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Sanyo 130 lít không đóng tuyết

 
Tủ lạnh Toshiba 120 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Toshiba 120 lít không đóng tuyết 

 
Tủ lạnh LG 160L không đóng tuyết

Tủ lạnh LG 160L không đóng tuyết

 
Liên Hệ
 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ
 
Tủ lạnh Sanyo 130 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Sanyo 130 lít không đóng tuyết

 
Tủ lạnh Sanyo SR-S17FN 165L

Tủ lạnh Sanyo SR-S17FN 165L  

Tủ lạnh Sanyo 150 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Sanyo 150 lít không đóng tuyết 

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Tủ lạnh Sanyo 150 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Sanyo 150 lít không đóng tuyết 

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Tủ lạnh Sanyo 150 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Sanyo 150 lít không đóng tuyết 

 
Tủ lạnh Sanyo 80 lít

Tủ lạnh Sanyo 80 lít

 
Tủ lạnh TOSHIBA 120 Lít không đóng tuyết

Tủ lạnh TOSHIBA 120 Lít không đóng tuyết

 
Tủ lạnh Sanyo 90 lít

Tủ lạnh Sanyo 90 lít

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ
 
Tủ lạnh Toshiba  120 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Toshiba 120 lít không đóng tuyết  

Tủ lạnh cũ Sanyo 140 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh cũ Sanyo 140 lít không đóng tuyết 

 
Tủ lạnh Toshiba 220 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Toshiba 220 lít không đóng tuyết 

 
Tủ lạnh Tatung 90 lít

Tủ lạnh Tatung 90 lít

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Tủ lạnh Sanyo 80 lít

Tủ lạnh Sanyo 80 lít

 
TỦ LẠNH SANYO SR-9JR (90L) 99%

TỦ LẠNH SANYO SR-9JR (90L) 99 phần trăm 

 
Tủ lạnh Toshiba GR-R16VPD 139L không đóng tuyết

Tủ lạnh Toshiba GR-R16VPD 139L không đóng tuyết 

 
Tủ lạnh Toshiba 120 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Toshiba 120 lít không đóng tuyết 

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Tủ lạnh Toshiba 150 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Toshiba 150 lít không đóng tuyết 

 
Tủ lạnh Sanyo 80 lít

Tủ lạnh Sanyo 80 lít

 
Tủ lạnh Toshiba 164 lít

Tủ lạnh Toshiba 164 lít

 
Tủ lạnh LG 190 lít không đóng tuyết mới 95%

Tủ lạnh LG 190 lít không đóng tuyết mới 95 phần trăm 

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Tủ lạnh Toshiba 140 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Toshiba 140 lít không đóng tuyết 

 
Tủ lạnh Sanyo 140 lít

Tủ lạnh Sanyo 140 lít

 
Tủ lạnh Toshiba 150 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Toshiba 150 lít không đóng tuyết 

 
Tủ lạnh Toshiba 120 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Toshiba 120 lít không đóng tuyết 

1 sao
Liên Hệ

 
Liên Hệ
 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Tủ lạnh Sanyo 90 lít

Tủ lạnh Sanyo 90 lít

1 sao2 sao3 sao4 sao
Tủ lạnh Toshiba 180 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Toshiba 180 lít không đóng tuyết

 
Tủ lạnh Sanyo 110 lít

Tủ lạnh Sanyo 110 lít

 
Tủ lạnh sanyo 50 lít

Tủ lạnh sanyo 50 lít

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Tủ lạnh Toshiba 180 lit không đóng tuyết

Tủ lạnh Toshiba 180 lit không đóng tuyết 

 
Tủ lạnh INTER NATIONAL 120 lít

Tủ lạnh INTER NATIONAL 120 lít 

 
Tủ lạnh Sanyo 120 lít

Tủ lạnh Sanyo 120 lít

 
Tủ lạnh Sanyo 150 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Sanyo 150 lít không đóng tuyết 

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Tủ lạnh Toshiba GR-M19VPD (188 lít)

Tủ lạnh Toshiba GR-M19VPD (188 lít) 

 
TỦ LẠNH HITACHI R-19AG7V (D) 180l

TỦ LẠNH HITACHI R-19AG7V (D) 180l 

 
Tủ lạnh Samsung RT18FHVS - 180L

Tủ lạnh Samsung RT18FHVS - 180L

 
Tủ lạnh Hitachi R-19AGV5D - 190L

Tủ lạnh Hitachi R-19AGV5D - 190L 

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Tủ lạnh Sanyo SR-145PN  (SS) 130 lít mới 99.9%

Tủ lạnh Sanyo SR-145PN (SS) 130 lít mới 99.9 phần trăm 

 
Tủ lạnh TOSHIBA 145 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh TOSHIBA 145 lít không đóng tuyết

 
Tủ lạnh SANYO SR-E19HN (186 lít) mới 95%

Tủ lạnh SANYO SR-E19HN (186 lít) mới 95 phần trăm 

 
Tủ lạnh TOSHIBA GR-Y21VPD ( 188 lít) mới 99%

Tủ lạnh TOSHIBA GR-Y21VPD ( 188 lít) mới 99 phần trăm

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Tủ lạnh Toshiba 150 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh Toshiba 150 lít không đóng tuyết

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Tủ lạnh Sanyo 80 lít

Tủ lạnh Sanyo 80 lít

 
Tủ lạnh Hitachi 140 lít Có lấy nước ngoài

Tủ lạnh Hitachi 140 lít Có lấy nước ngoài 

 
TỦ LẠNH SANYO SR-11JD(SS) mới 99%

TỦ LẠNH SANYO SR-11JD(SS) mới 99 phần trăm 

1 sao
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Tủ lạnh Hitachi R-19AGV 180L không đóng tuyết

Tủ lạnh Hitachi R-19AGV 180L không đóng tuyết 

 
Tủ lạnh SANYO 90 lít SR-9JR (MS)

Tủ lạnh SANYO 90 lít SR-9JR (MS) 

 
Tủ lạnh Panasonic NR-B20MW3 (190 lít )

Tủ lạnh Panasonic NR-B20MW3 (190 lít ) 

 
Tủ lạnh SANYO 90 lít mới 95%

Tủ lạnh SANYO 90 lít mới 95 phần trăm 

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Tủ lạnh TOSHIBA GR-13VPT không đóng tuyết mới 99%

Tủ lạnh TOSHIBA GR-13VPT không đóng tuyết mới 99 phần trăm 

 
Tủ lạnh SANYO 120 lít

Tủ lạnh SANYO 120 lít

 
Tủ lạnh SANYO SR-11FD mới 99%

Tủ lạnh SANYO SR-11FD mới 99 phần trăm 

 
Tủ lạnh SANYO 120 lít

Tủ lạnh SANYO 120 lít

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Tủ lạnh SANYO 90 lít mới 95%

Tủ lạnh SANYO 90 lít mới 95 phần trăm 

 
Tủ lạnh TOSHIBA 140 lít không đóng tuyết

Tủ lạnh TOSHIBA 140 lít không đóng tuyết

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Tủ lạnh HITACHI 110 lít

Tủ lạnh HITACHI 110 lít 

 
Tủ lạnh DAEWOO 150 L không đóng tuyết

Tủ lạnh DAEWOO 150 L không đóng tuyết

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Liên Hệ

 
Comments