MÁY LẠNH MITSUBISHI CHÍNH HÃNG


MÁY LẠNH TREO TƯỜNG

Mitsubishi Electric H10VC

10VC_1.jpg
6.400.000 VNĐ

Mitsubishi Electric GF13VC

10VC.jpg
8.350.000 VNĐ

Mitsubishi Electric F18VC

10VC_2.jpg
12.550.000 VNĐ
 

Mitsubishi Electric GH10VA (Inverter)

mit_inver.jpg
9.500.000 VNĐ
Tiết kiệm 50% năng lượng

Mitsubishi Electric GC13VA (Inverter)

mit_inver_1.jpg
11.550.000 VNĐ
Tiết kiệm 50% năng lượng

Mitsubishi Electric F24VC

10VC_3.jpg
17.050.000 VNĐ


MÁY LẠNH ÂM TRẦN

Mitsubishi Electric SL-2OAKLD

may_lanh_am_tran_LG_1.jpg
CALL

Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM

may_lanh_am_tran_LG_1_1.jpg
CALL

Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM

may_lanh_am_tran_LG_1_2.jpg
CALL

Mitsubishi Electric PL-5BAKLCM

may_lanh_am_tran_LG_1_3.jpg
CALL

Mitsubishi Electric PL-6BAKLCM

may_lanh_am_tran_LG_1_4.jpg
CALL

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG

Mitsubishi Electric PS-3GAKD

may_lanh_tu_dung_Sumi_4Hp.jpg
39.400.000 VNĐ

Mitsubishi Electric PS-4GAKD

may_lanh_tu_dung_Sumi_4Hp_1.jpg
46.550.000 VNĐ

Mitsubishi Electric PS-5GAKD

may_lanh_tu_dung_Sumi_4Hp_2.jpg
53.650.000 VNĐ

Mitsubishi Electric PS-6GAKD

may_lanh_tu_dung_Sumi_4Hp_3.jpg
64.000.000 VNĐ

MÁY LẠNH ÁP TRẦN

Mitsubishi Electric PC-25GAKD

may_lanh_ap_tran_Pana.jpg
36.000.000 VNĐ

Mitsubishi Electric PC-3GAKD

may_lanh_ap_tran_Pana_1.jpg
37.000.000 VNĐ

Mitsubishi Electric PC-4GAKD

may_lanh_ap_tran_Pana_2.jpg
43.500.000 VNĐ

Mitsubishi Electric PC-5GAKD

may_lanh_ap_tran_Pana_3.jpg
50.600.000 VNĐ

Mitsubishi Electric PC-6GAKD

may_lanh_ap_tran_Pana_4.jpg
58.800.000 VNĐ
Comments