MÁY LẠNH‎ > ‎

MÁY LẠNH CARRIER CHÍNH HÃNG


Carrier CSR010

csr01000_2.jpg
7.600.000 VNĐ

Carrier CSR013

csr01000_1.jpg
9.250.000 VNĐ

Carrier CSR018

csr01000.jpg
13.300.000 VNĐ

Carrier CSR024

csr01000_3.jpg
16.350.000 VNĐ
 

Carrier CVSR010 (Inverter)

INVERTER_copy_1.jpg
9.800.000 VNĐ
Tiết kiệm 40% năng lượng
 

Carrier CVSR013 (Inverter)

INVERTER_copy.jpg
11.800.000 VNĐ
Tiết kiệm 40% năng lượng


MÁY LẠNH ÂM TRẦN

Carrier 40KMC036/38VTA030

Carrier_7.jpg
CALL
Không gas, Remote điều khiển từ xa

Carrier 40KMC048/38VTA040

Carrier_6.jpg
36.000.000 VNĐ
Không gas, Remote điều khiển từ xa

Carrier 40LX040/38VTA040 (Âm trần nối ống gió)

Carrier_5.jpg
CALL
Không gas, Remote điều khiển từ xa

Carrier 40LX050/38VTA050 (Âm trần nối ống gió)

Carrier_4.jpg
41.700.000 VNĐ
Không gas, Remote điều khiển từ xa

Carrier 40LX060/38VTA060 (Âm trần nối ống gió)

Carrier_3.jpg
43.800.000 VNĐ
Không gas, Remote điều khiển từ xa

Carrier 40LZA100/38LZA100 (Âm trần nối ống gió)

Carrier_2.jpg
CALL
Không gas, Remote điều khiển từ xa

Carrier 40LZA125/38LZA125 (Âm trần nối ống gió)

Carrier_1.jpg
CALL
Không gas, Remote điều khiển từ xa

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG

Carrier 40QB036/38LB036SC

Carrier_tu_dung_4.jpg
41.200.000 VNĐ
Không gas, không remote

Carrier 40QB048/38LB048SC

Carrier_tu_dung_3.jpg
CALL
Không gas, không remote

Carrier 40QD060/38LB060SC

Carrier_tu_dung_2.jpg
CALL
Không gas, không remote

Carrier 40QD120/38LB009SC

Carrier_tu_dung_1.jpg
96.000.000 VNĐ
Không gas, không remote

Carrier 40QD120/38LB012SC

Carrier_tu_dung.jpg
Call
Không gas, không remote

Carrier 42XQ030/38VTA030

Carrier_ap_tran_3.jpg
30.750.000 VNĐ
Không gas, remote điều khiển từ xa

Carrier 42XQ040/38VTA040

Carrier_ap_tran_2.jpg
40.800.000 VNĐ
Không gas, remote điều khiển từ xa

Carrier 42XQ050/38VTA050

Carrier_ap_tran_1.jpg
45.100.000 VNĐ
Không gas, remote điều khiển từ xa

Carrier 42XQ060/38VTA060

Carrier_ap_tran.jpg
48.200.000 VNĐ
Không gas, remote điều khiển từ xa

Comments