MÁY LẠNH TOSHIBA CHÍNH HÃNG


MÁY LẠNH TREO TƯỜNG

 

Toshiba 10N3KPX (1 Hp)

10skpx_conca.jpg
7.950.000 VNĐ

Toshiba 10SKDX (Daiseikai)

10SKDXDaisekai_conca_2.jpg
Call
 

Toshiba 10N3KCV (1 Hp - Inverter)

10SKCV_con_ca.jpg
10.900.000 VNĐ
Tiết kiệm 50% năng lượng

Toshiba 13N3KPX (1,5 Hp)

10skpx_conca_1.jpg
10.550.000 VNĐ

Toshiba 12SKDX (Daiseikai)

10SKDXDaisekai_conca_1.jpg
Call
 

Toshiba 13N3KCV (1,5 Hp - Inverter)

10SKCV_con_ca_3.jpg
12.950.000 VNĐ
Tiết kiệm 50% năng lượng
 

Toshiba 18N3KPX (2 Hp)

10skpx_conca_2.jpg
14.700.000 VNĐ

Toshiba 18SKDX (Daiseikai)

10SKDXDaisekai_conca.jpg
Call

Toshiba 18N3KCV (2 Hp - Inverter)

10SKCV_con_ca_1.jpg
18.100.000 VNĐ
Tiết kiệm 50% năng lượng

Toshiba 24N3KPX (2,5 Hp)

10skpx_conca_3.jpg
18.350.000 VNĐ
Comments