MÁY LẠNH DAIKIN MỚI 100%


MÁY LẠNH TREO TƯỜNG

 

Daikin FTE25LV1V (1 Hp)

may_lanh_daikin_FTE25KV1.jpg
6.800.000 VNĐ
Model năm 2013
 

Daikin FTKD25GVMV (1 Hp) (Inverter - gas R22)

may_lanh_daikin_FTKD25GVM.jpg
8.800.000 VNĐ
Tiết kiệm 40% năng lượng
  

Daikin FTKS25EVMV (1 Hp) (Inverter - gas R410A)

may_lanh_daikin_FTKS25EVMA.jpg
9.600.000 VNĐ
Tiết kiệm 40% năng lượng, sử dụng gas R410A
 

Daikin FTE35LV1V (1,5 Hp)

may_lanh_daikin_FTE25KV1_1.jpg
8.850.000 VNĐ
Model năm 2013

Daikin FTKD35GVMV (1,5 Hp) (Inverter - gas R22)

may_lanh_daikin_FTKD25GVM_1.jpg
10.950.000 VNĐ
Tiết kiệm 40% năng lượng

Daikin FTKS35EVMV (1,5 Hp) (Inverter - gas R410A)

may_lanh_daikin_FTKS25EVMA_1.jpg
11.800.000 VNĐ
Tiết kiệm 40 % năng lượng, sử dụng gas R410A
 

Daikin FTE50LV1V (2 Hp)

may_lanh_daikin_FTE25KV1_2.jpg
13.450.000 VNĐ
Model năm 2013

Daikin FTKD50GVM (2 Hp) (Inverter - gas R22)

may_lanh_daikin_FTKD25GVM_2.jpg
16.850.000 VNĐ
Tiết kiệm 40% năng lượng

Daikin FTKS50FVMV (2 Hp) (Inverter - gas R410A)

may_lanh_daikin_FTKS25EVMA_2.jpg
18.350.000 VNĐ
Tiết kiệm 40% năng lượng, sử dụng gas R410A

Daikin FTE60LV1V (2,5 Hp)

may_lanh_daikin_FTE25KV1_3.jpg
18.450.000 VNĐ

Daikin FTKD60GVM (2,5 Hp) (Inverter - gas R22)

may_lanh_daikin_FTKD25GVM_3.jpg
23.450.000 VNĐ
Tiết kiệm 40% năng lượng

Daikin FTKS60FVMV (2,5 Hp) (Inverter - gas R410A)

may_lanh_daikin_FTKS25EVMA_3.jpg
25.450.000 VNĐ
Tiết kiệm 40% điện năng, sử dụng gas R410

Daikin FT25JV1V

FT25DVM.jpg
7.000.000 VNĐ

Daikin FT35JV1V

FT35DVM.jpg
10.400.000 VNĐ

Daikin FT50JV1V

FT60.jpg
16.100.000 VNĐ


MÁY LẠNH ÂM TRẦN

Daikin FHC18PUV2V/R18PUV2

Daikin_5.jpg
23.450.000 VNĐ
Remote không dây điều khiển từ xa

Daikin FHC24PUV2V/R24PUV2

Daikin_4.jpg
28.950.000 VNĐ
Remote không dây điều khiển từ xa

Daikin FHC30PUV2/R30PUV2

Daikin.jpg
33.650.000 VNĐ
Remote không dây điều khiển từ xa

Daikin FHC36PUV12V/R36PUY2

Daikin_2.jpg
38.100.000 VNĐ
Remote không dây điều khiển từ xa

Daikin FHC42PUV2V/R42PUY2

Daikin_1.jpg
41.650.000 VNĐ
Remote không dây điều khiển từ xa

Daikin FHC48PUV2V/R48PUY2

Daikin.jpg
45.250.000 VNĐ
Remote không dây điều khiển từ xa


MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG

Daikin FVY71LAVE

may_lanh_tu_dung_Daikin_FVY.jpg
31.200.000 VNĐ
Tủ đứng đặt sàn, thổi trực tiếp

Daikin FVY100LAVE

may_lanh_tu_dung_Daikin_FVY_1.jpg
37.700.000 VNĐ
Tủ đứng đặt sàn, thổi trực tiếp

Daikin FVY125LAVE

may_lanh_tu_dung_Daikin_FVY_2.jpg
41.250.000 VNĐ
Tủ đứng đặt sàn, thổi trực tiếp

Daikin FVG05BV1/RU05NY1

may_lanh_tu_dung_Daikin_FVG.jpg
49.800.000 VNĐ
Tủ đứng đặt sàn, thổi trực tiếp, sử dụng gas R22, điều khiển trực tiếp trên máy.

Daikin FVG06BV1/RU06NY1

may_lanh_tu_dung_Daikin_FVG_1.jpg
61.850.000 VNĐ
Tủ đứng đặt sàn, thổi trực tiếp, sử dụng gas R22, điều khiển trực tiếp trên máy.

Daikin FVG08BV1/RU08NY1

may_lanh_tu_dung_Daikin_FVG_2.jpg
75.900.000 VNĐ
Tủ đứng đặt sàn, thổi trực tiếp, sử dụng gas R22, điều khiển trực tiếp trên máy.

Daikin FVG10BV1/RU10NY1

Daikin_FVG10BY_5.jpg
76.400.000 VNĐ
Tủ đứng đặt sàn, thổi trực tiếp, sử dụng gas R22, điều khiển trực tiếp trên máy.

Daikin FVPG10BY1/RU10NY1

Daikin_FVG10BY_4.jpg
79.350.000 VNĐ
Tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, sử dụng gas R22, điều khiển trực tiếp trên máy.

Daikin FVPG13BY1/RU13NY1

Daikin_FVG10BY_3.jpg
97.350.000 VNĐ
Tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, sử dụng gas R22, điều khiển trực tiếp trên máy.

Daikin FVPG15BY1/RU15NY1

Daikin_FVG10BY_2.jpg
127.800.000 VNĐ
Tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, sử dụng gas R22, điều khiển trực tiếp trên máy.

Daikin FVPG18BY1/RU18NY1

Daikin_FVG10BY_1.jpg
139.950.000 VNĐ
Tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, sử dụng gas R22, điều khiển trực tiếp trên máy.

Daikin FVPG20BY1/RU20NY1

Daikin_FVG10BY.jpg
145.800.000 VNĐ
Tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, sử dụng gas R22, điều khiển trực tiếp trên máy.


MÁY LẠNH ÁP TRẦN

Daikin FH18PUV2

Daikin_6.jpg
18.850.000 VNĐ

Daikin FH24PUV2

Daikin_7.jpg
23.550.000 VNĐ

Daikin FH30PUV2

Daikin_8.jpg
27.350.000 VNĐ

Daikin FH36PUV2

Daikin_9.jpg
31.650.000 VNĐ

Daikin FH42PUV2V

Daikin_10.jpg
34.650.000 VNĐ
Comments