Máy lạnh LG chính hãng


MÁY LẠNH TREO TƯỜNG

 

LG S09ENA

LG_F18CE_3.jpg
6.000.000 VNĐ
Model mới năm 2012
 

LG S12ENA

LG_F18CE_2.jpg
7.300.000 VNĐ
 

LG S18ENA

LG_F18CE_1.jpg
11.600.000 VNĐ
 

LG V10ENA (Inverter)

V09CS_co_ch.jpg
7.800.000 VNĐ
 

LG V13ENA (Inverter)

V09CS_co_ch_1.jpg
9.500.000 VNĐ

LG S24ENA

F24CN.jpg
16.800.000 VNĐ


MÁY LẠNH ÂM TRẦN

LG HT-C186HLA1

LG_1_3.jpg
20.500.000 VNĐ
Remote dây

LG HT-C246HLA1

LG_1_2.jpg
24.100.000 VNĐ
Remote dây

LG HT-C368DLA1

LG_1_1.jpg
31.750.000 VNĐ
Remote dây

LG HT-C488DLA1

LG_1.jpg
37.100.000 VNĐ
Remote dây

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG

LG HP-C246SLA0

LG_C246KA0.jpg
21.350.000 VNĐ

LG HP-C286SLA

LG_C246KA0_1.jpg
28.900.000 VNĐ

LG HP-C508TA

LG_C488TA0.jpg
42.750.000 VNĐ

LG HP-C1008FA

LG_C488TA0_1.jpg
81.800.000 VNĐ

MÁY LẠNH ÁP TRẦN

LG HV-C186WSB1

LG_5.jpg
18.500.000 VNĐ

LG HV-C246WSB0

LG_4.jpg
21.900.000 VNĐ

LG HV-C306WSB0

LG_3.jpg
25.800.000 VNĐ

LG HV-C366WSB0

LG.jpg
29.400.000 VNĐ

LG HV-C488WSB0

LG_2.jpg
34.200.000 VNĐ

LG HV-C608WSB0

LG_6.jpg
37.300.000 VNĐ

Comments