MÁY LẠNH FUNIKI CHÍNH HÃNG


MÁY LẠNH TREO TƯỜNG

 

Funiki SBC09 (1 Hp)

may_lanh_treo_tuong_funiki_SPC09.jpg
5.150.000 VNĐ
Model 2013
 

Funiki SBC12 (1,5 Hp)

may_lanh_treo_tuong_funiki_SPC09_1.jpg
6.450.000 VNĐ
 

Funiki SBC18 (2 Hp)

may_lanh_treo_tuong_funiki_SPC09_2.jpg
9.100.000 VNĐ
 

Funiki SBC24 (2,5 Hp)

may_lanh_treo_tuong_funiki_SPC09_3.jpg
11.850.000 VNĐ

Funiki CC24N

Funiki_2.jpg
20.200.000 VNĐ

Funiki CC27N

Funiki_1.jpg
21.150.000 VNĐ

Funiki CC45N

Funiki.jpg
30.300.000 VNĐ


MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG

Funiki FC24

Funiki_tu_dung_2.jpg
17.450.000 VNĐ

Funiki FC27

Funiki_tu_dung_1.jpg
18.950.000 VNĐ

Funiki FC48

Funiki_tu_dung.jpg
28.650.000 VNĐ

Comments