Máy lạnh cũ


 
 PANASONIC 1,5HP

Liên hệ 0905.475.501

  
DAIKIN 1,5HP

Liên hệ 0905.475.501

  
MITSUBISHI 1,5HP

Liên hệ 0905.475.501

 
 
TOSHIBA 1HP

Liên hệ 0905.475.501

  
MISUBISHI 1HP INVERTER

Liên hệ 0905.475.501

  
REETECH 1HP

Liên hệ 0905.475.501


 
 
PANASONIC 1HP INVERTER
Liên hệ 0905.475.501
  
DAIKIN 1,5HP INVERTER

Liên hệ 0905.475.501
  
Liên hệ 0905.475.501
 
 
PANASINIC 2HP
Liên hệ 0905.475.501
  
 LG 1.0HP 

Liên hệ 0907.136696

  
Liên hệ 0905.475.501

Máy Lạnh Cũ Loại Tiết Kiệm Điện

Máy lạnh Sanyo 1HP inverter (gas R410) 
Máy lạnh Sanyo 1HP inverter (gas R410) 
Liên hệ 0905.475.501
Máy lạnh PANASONIC cũ 1HP tiết kiệm điện 
Máy lạnh PANASONIC cũ 1HP tiết kiệm điện 
Liên hệ 0905.475.501
Máy lạnh cũ Panasonic 1.5HP (Plasma Ion C12KKH) 
Máy lạnh cũ Panasonic 1.5HP (Plasma Ion C12KKH) 
Liên hệ 0905.475.501
máy lạnh cũ national 1.0hp Gas R410A 
máy lạnh cũ national 1.0hp Gas R410A
Liên hệ 0905.475.501
Máy lạnh cũ 2hp inverter Daikin có Plasma Ion 
Máy lạnh cũ 2hp inverter Daikin có Plasma Ion 
Liên hệ 0905.475.501
Máy Lạnh cũ Daikin inverter 1.0 hp (Ga R410) 
Máy Lạnh  cũ Daikin inverter 1.0 hp (Ga R410) 
Liên hệ 0905.475.501

Máy Lạnh Cũ Loại Thường

máy lạnh cũ toshiba 2.0hp 
máy lạnh cũ toshiba 2.0hp 
Liên hệ 0905.475.501
máy lạnh cũ toshiba 2.0 hp 
máy lạnh cũ toshiba 2.0 hp 
Liên hệ 0905.475.501
máy lạnh cũ toshiba 1.0 hp 
máy lạnh cũ toshiba 1.0 hp 
Liên hệ 0905.475.501
máy lạnh cũ Panasonic 1.5 hp 
máy lạnh cũ Panasonic 1.5 hp 
Liên hệ 0905.475.501
máy lạnh cũ national 2hp 
máy lạnh cũ national 2hp 
Liên hệ 0905.475.501
máy lạnh cũ National 2.0 hp 
máy lạnh cũ National 2.0 hp 
Liên hệ 0905.475.501
Máy lạnh cũ Nagakawa 1.5 hp 
Máy lạnh cũ Nagakawa 1.5 hp 
Liên hệ 0905.475.501
máy lạnh cũ Misubisi electric1.5 hp 
máy lạnh cũ Misubisi electric1.5 hp 
Liên hệ 0905.475.501
máy lạnh cũ fujitsu inverter 1.0hp r410 
máy lạnh cũ fujitsu inverter 1.0hp r410 
Liên hệ 0905.475.501
Máy Lạnh cũ Samsum 1.0 hp 
Máy Lạnh  cũ Samsum 1.0 hp 
Liên hệ 0905.475.501
Máy Lạnh cũ LG Plasma 1.5 hp (ion) 
Máy Lạnh  cũ LG Plasma 1.5 hp (ion) 
Liên hệ 0905.475.501
Máy Lạnh cũ LG 1.5 hp 
Máy Lạnh  cũ LG 1.5 hp 
Liên hệ 0905.475.501
Comments